അക്വേറിയം

100.00

തനിക്കു ചുറ്റിലുമുള്ള ലോകത്തോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വില പേശലുകൾ, കൈയ്യേറ്റങ്ങൾ…
നിഷ്പക്ഷതയെന്ന സുഖാവരണം ധരിച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ള വായനക്കാരൻ്റെ മാനസികതയെ ഉപഹാസത്തിൻ്റെ ചൂടും കാമ്പുള്ള വിമർശനത്തിൻ്റെ മൂർച്ചയും കൊണ്ട് ചീന്തിയെറിയുന്ന പതിനഞ്ച് കഥകൾ.
മുൻവിധിയുടെ അച്ചുകൾക്കോ തച്ചുകൾക്കോ ഒരു തരത്തിലും വഴങ്ങാത്ത വായനാനുഭവം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കഥകളുമായി, കഥാരചനയ്ക്ക് ശ്രീ മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അവാർഡ്, പ്രവാസി പുരസ്കാരം, സാഹിതി ഇൻ്റർനാഷണൽ തുടങ്ങിയ അനേകം അംഗീകാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ യുവകഥാകൃത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സമാഹാരം.

Out of stock

SKU: BS-003 Categories: , ,

Book : Aquarium
K P Sajith
Binding : Normal
Publisher : Thulunad Books

Edition : 1
Language : Malayalam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അക്വേറിയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart