തൂലികത്താളുകൾ

135.00

ആര്‍ദ്രമായ മനസ്സോടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയില്‍ ജിത്തു നായര്‍ കഥ പറയുമ്പോള്‍ ലളിതമായ ഭാഷയുടെ ഭംഗിയും തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടും വായനയെ മുമ്പെങ്ങും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അനുഭൂതിയാക്കിമാറ്റുന്നു.

– ജേക്കബ് എബ്രഹാം

Availability: 25 in stock

SKU: BS-016 Categories: , ,

Book : Thoolikathalukal
Author:  Jithu Nair
Binding : Normal
Publisher :Bookshelf Publications

ISBN : 9788195367139
Edition : 2
Language : Malayalam

Pages : 135

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തൂലികത്താളുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart